Actie Sam& en Stichting Leergeld Walcheren

niet van toepassing

Sam& zet zich in om alle kinderen en jongeren uit gezinnen met geldzorgen mee te kunnen laten doen met leeftijdsgenoten. 
Dat doen ze samen met Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Jop en Nationaals Fonds Kinderhulp. 
Vanuit deze samenwerking organiseren ze gezamenlijke campagnes en acties, zoals 'Sam& de wijk in'. 

Op 12 juni 2024 was Sam& in Vlissingen met een grote ijskar. 
Hieruit werd schepijs gedeeld aan kinderen en hun ouders van de 4 scholen en kinderopvang die gevestigd zijn in De Combinatie aan het Pablo Picassoplein. 

De acties was een groot succes!
De ijsjes vonden gretig aftrek en er werden tassen met o.a. een flyer en cadeautje aan kinderen uitgedeeld. 
Ook werden ouders mondeling benaderd om bekendheid te geven aan Sam& en samenwerkende partners, zoals Stichting Leergeld Walcheren.