Met wie werken wij samen?

niet van toepassing

Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties waarmee wij samenwerken. Ook vind je hier de links naar websites met informatie over kindregelingen, waar je wellicht gebruik van kunt maken.


Sam&

Leergeld Nederland is onderdeel van Samen voor alle kinderen (Sam&). Sam& is het samenwerkingsverband tussen Jeugdfonds Sport&Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Leergeld Nederland.

Waarom Sam&?
Binnen Sam& hebben wij de handen ineen geslagen om er samen voor te zorgen dat nog meer kinderen uit gezinnen met weinig geld nog beter ondersteund worden!. We doen dit door het combineren van ons voorzieningenaanbod en onze verschillende methodieken. We werken hierbij laagdrempelig en snel en kunnen maatwerk bieden om te zorgen dat ieder kind kan meedoen!

Eén loket
Sam& biedt één portaal waar ouders en intermediairs ( zoals leerkrachten, huisartsen, wijkteams etc,) een aanvraag kunnen doen voor de hulp die de vier organisaties bieden. Hulp op het gebied van school, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en overige zaken. Zo maken we samen het verschil.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft dezelfde doelstelling als Stichting Leergeld. Kinderhulp werkt bij sommige projecten samen met Stichting Leergeld. 

Stichting Armoedefonds

Het doel van het Armoedefonds is het bestrijden van armoede in Nederland, door het financieel ondersteunen van lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Een van deze organisaties is Stichting Leergeld Walcheren.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Stichting Leergeld Walcheren is intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat houdt in dat je via ons een aanvraag kunt doen bij dit fonds. Jouw kinderen komen in aanmerking voor een financiële bijdrage uit dit fonds, wanneer je een minimuminkomen hebt en je in Middelburg, Vlissingen of de gemeente Veere woont. Stichting Leergeld Walcheren beoordeelt jouw aanvraag en dient deze vervolgens in bij het Jeugdfonds Sport &Cultuur.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt de contributie van de sportclub of culturele activiteit. Wij kunnen bij dit fonds ook vergoeding aanvragen voor zwemles. Onder culturele activiteiten vallen onder andere muziekles, klassiek ballet en de scouting.

Stichting Jarige Job

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend.Wist je dat voor ruim 61.000 kinderen in Nederland dit niet vanzelfsprekend is? Zij kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is.


Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen de ouders de Jarige Job verjaardagsbox.

Stichting Leergeld Walcheren is intermediair van Jarige Job. Dat betekent dat je via ons voor uw kind een verjaardagsbox aan kunt vragen van Jarige Job.

Leen de Broekert Fonds

Bij het Leen de Broekert Fonds kan je onder andere vergoeding aanvragen voor muzieklessen. Bij dit fonds kan je een aanvraag indienen als het (gezins-)inkomen niet meer dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt.

Orionis Walcheren

Bij Orionis Walcheren kan je ieder jaar voor jouw (schoolgaande) kinderen een aanvraag indienen bij het Fonds cultuur, sport en onderwijs. Jouw (schoolgaande) kinderen komen hiervoor in aanmerking, wanneer je een minimuminkomen hebt. Bij de gemeente Middelburg en Veere kom je in aanmerking tot een inkomen van 130% van de bijstandsnorm. Bij de gemeente Vlissingen kom je in aanmerking tot een inkomen van 110% van de bijstandsnorm.

Op dit moment (2020) is de hoogte van de bijdrage:
€ 140,– per kind op de basisschool
€ 260,– per kind op het voortgezet onderwijs
€ 115,– per persoon van 18 jaar en ouder

In de gemeenten Middelburg en Veere wordt dit bedrag met €260,- verhoogd wanneer jouw kind voor het eerst naar de middelbare school gaat.