Stichting Leergeld Walcheren bedankt donateurs

niet van toepassing

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Om deze kansen te kunnen realiseren is geld nodig, veel geld.

2022 is een bijzonder jaar geworden. Wereldwijde ontwikkelingen hebben een grote impact op het dagelijks leven in Nederland, in Zeeland, op Walcheren. Stichting Leergeld Walcheren kan al jaren rekenen op vaste sponsors, donateurs en andere subsidiegevers. We zijn u daar zeer erkentelijk voor! Daarnaast vinden we het hartverwarmend om te merken dat veel particulieren hun tegemoetkoming in de energiekosten aan Stichting Leergeld Walcheren doneren. Dank u wel daarvoor, uw donatie komt goed terecht.

Ook in 2023 zal de financiële ondersteuning nodig zijn en gaat Stichting Leergeld Walcheren uiteraard door met het helpen van deze kinderen. En natuurlijk hopen we dan ook weer te kunnen rekenen op alle gulle gevers met een bijdrage aan onze Stichting!