Stichting Leergeld Walcheren bedankt haar gulle gevers!

niet van toepassing

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Om deze kansen te kunnen realiseren is geld nodig, veel geld.

De Stichting Leergeld Walcheren kan al enkele jaren rekenen op een flinke schare aan sponsors, donateurs en andere subsidiegevers. We zijn u allen daar zeer erkentelijk voor! Zonder iemand te kort te willen doen willen we met name de Walcherse gemeentes Middelburg en Veere noemen voor hun ruime steun en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dankzij onder andere deze steun hebben we het afgelopen jaar ruim 1900 aanvragen kunnen honoreren, waaronder ook aanvragen voor steun aan de Stichting Jarige Job, National Fonds Kinderhulp en het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Armoede Fonds.

Ook in 2022 zal de financiële ondersteuning nodig zijn en gaat Stichting Leergeld Walcheren uiteraard door met het helpen van deze kinderen. En natuurlijk hopen we dan ook weer te kunnen rekenen op alle gulle gevers met een bijdrage aan onze Stichting!